Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων με σκοπό την [...]