Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η κατανόηση των αλλαγών της σύστασης της τροφοδοσίας στην σταθερή και ανελλιπής πορεία της αναερόβιας χώνευσης

Ανάπτυξη ενός διαγνωστικού εργαλείου ικανό να λαμβάνει αποφάσεις με σκοπό την διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών για απόδοση της αναερόβιας χώνευσης στα μέγιστα.

Αντιστοίχιση προβληματικών τροφοδοσιών και διορθωτικών μέτρων εξιδανικευμένα για την κάθε μονάδα.

Η ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης, η οποία εκτός από την τεχνολογική υπεροχή και τα οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία, προσφέρει καθαρότερο περιβάλλον και αποδοτικότερες, άρα και ανταγωνιστικότερες μονάδες. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η υπηρεσία είναι εφαρμόσιμη σε κάθε μονάδα βιοαερίου.

Η παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις μονάδες βιοαερίου, μέσα από τη δυνατότητα συσχέτισης της λειτουργικής διαχείρισης μιας μονάδας βιοαερίου με τη σύσταση της τροφοδοσίας. Η εξατομικευμένη αυτή συμβουλευτική θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στη λειτουργική διαχείριση, ώστε να επιτευχθούν υψηλότερες αποδόσεις σε μεθάνιο.

Η μεγαλύτερη παραγωγή μεθανίου και κατά συνέπεια παραγωγή ενέργειας, με δεδομένες τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.

Καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών.

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Μείωση του κόστους παρακολούθησης της διεργασίας αναερόβιας χώνευσης.

Έγκυρος και έγκαιρος εντοπισμός αποκλίσεων από τη βέλτιστη λειτουργία της διεργασίας αναερόβιας χώνευσης.

Γρήγορη, έγκυρη και οικονομική διάγνωση προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία της διεργασίας αναερόβιας χώνευσης.

Έγκυρη και έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία της διεργασίας αναερόβιας χώνευσης.

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο SmartMethane;
Μετάβαση στο περιεχόμενο