Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ

 In Ανακοινώσεις, Μη κατηγοριοποιημένο

Η εταιρεία Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. με έδρα το Κολχικό Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2011. Ο σχεδιασμός της μονάδας ολοκληρώθηκε το 2015, κατασκευάστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία αμέσως μετά. Πρόκειται για έναν σύγχρονο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο. Η μονάδα βιοαερίου αξιοποιεί ζωικά και αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες τα οποία μέσω της αναερόβιας χώνευσης και μιας μηχανής ΣΗΘ παράγουν 998 kW ηλεκτρικής ενέργειας και 1064 kW θερμικής ενέργειας ανά ώρα λειτουργίας.

Επίσης παράγονται ημερησίως 240 τόνοι οργανικού εδαφοβελτιωτικού, το οποίο είναι άριστο λίπασμα για τις αγροτικές καλλιέργειες. Στο σταθμό βιοαερίου αξιοποιούνται ετησίως περίπου 80.000 τόνοι αποβλήτων αποδίδοντας 8.400 MWh ηλεκτρικής ενέργειας και 75.000 τόνους οργανικό εδαφοβελτιωτικό κατάλληλο για την λίπανση και βελτίωση 5.000 στρ. αγροτικών εκτάσεων.

Σκοποί της εταιρείας μεταξύ άλλων είναι:

• Η διαχείριση, επεξεργασία και εκμετάλλευση της βιομάζας στο σύνολό της, στην οποία περιλαμβάνονται τα υπολείμματα των γεωργικών καλλιεργειών και της επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων (γεωργική βιομάζα), τα υπολείμματα καλλιέργειας των δασών και της επεξεργασίας ξύλου (δασική βιομάζα) και όλα τα σχετικά.

• Η δυνατότητα παραγωγής διαφόρων μορφών ενέργειας από διάφορες πρώτες ύλες και με διάφορους τρόπους, όπως θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και από μετατροπή της αιολικής ενέργειας.

• Η συμμετοχή σε ερευνητικά και μελετητικά προγράμματα.

• Η συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο