Έξυπνο σύστημα τροφοδοσίας μονάδων βιοαερίου

SmartMethane

Έξυπνο σύστημα τροφοδοσίας μονάδων βιοαερίου

SmartMethane
SmartMethane
SmartMethane

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: SmartMethane

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: SmartMethane

SmartMethane
SmartMethane
SmartMethane
SmartMethane

Οι 4 βασικοί στόχοι της επένδυσης

Οι 4 βασικοί στόχοι της επένδυσης

 • Χαρακτηρισμός τροφοδοσίας

  Ο χαρακτηρισμός της τροφοδοσίας των μονάδων σε περιόδους λειτουργίας του αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης, ώστε να προσδιοριστούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και αναλογίες ανάμειξης των διαφόρων υποστρωμάτων.

 • Αξιολόγηση ευαισθησίας του αντιδραστήρα

  Αξιολόγηση της ευαισθησίας του αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης σε σταδιακές και απότομες αλλαγές τις τροφοδοσίας ώστε να προσδιοριστούν τα όρια των διακυμάνσεων στο μείγμα τροφοδοσίας.

 • Προσδιορισμός του μοντέλου διεργασίας

  Χαρακτηρισμός της σχέσης των διαθέσιμων μετρήσεων που θα αντληθούν από την ΑΧ με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του σύγχρονου λογισμικού για τον καλύτερο προσδιορισμό του μοντέλου της διεργασίας ανάπτυξη γρήγορης και οικονομικής μεθόδου αξιολόγησης της κατάστασης λειτουργίας της δεξαμενής αναερόβιας χώνευσης μέσω της αυτόματης online παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων.

 • Αυτοματοποιημένος εξοπλισμός

  Εφαρμογή αυτοματοποιημένου εξοπλισμού στην διεργασία της αναερόβιας χώνευσης.

SmartMethane
SmartMethane
SmartMethane
SmartMethane

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Ποια είναι η κρισιμότητα της επένδυσης;
Τα τελικά αποτελέσματα του SmartMethane θα συνιστούν ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης, η οποία εκτός από την τεχνολογική υπεροχή και τα οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία, προσφέρει καθαρότερο περιβάλλον και αποδοτικότερες, άρα και ανταγωνιστικότερες μονάδες.
Πως προσδιορίζεται η προστιθέμενη αξία της επένδυσης;
Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας του νευρωνικού προβλεπτικού ελεγκτή για την δημιουργία ενός έξυπνου συστήματος τροφοδοσίας για τις μονάδες βιοαερίου, θα οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις και υψηλότερη παραγωγή ενέργειας, μείωση του κόστους λειτουργίας και καλύτερη διαδικασία αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων στη λειτουργία της μονάδας.

Τελευταία νέα & δημοσιεύσεις

Τελευταία νέα & δημοσιεύσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο