Κρισιμότητα επένδυσης

Τα τελικά αποτελέσματα του SmartMethane θα συνιστούν ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης, η οποία εκτός από την τεχνολογική υπεροχή και τα οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία, προσφέρει καθαρότερο περιβάλλον και αποδοτικότερες, άρα και ανταγωνιστικότερες μονάδες.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η υπηρεσία είναι εφαρμόσιμη σε κάθε μονάδα βιοαερίου. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων αποτελείται από τα στάδια της αναγνώρισης του κινδύνου, της μέτρησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης, της λήψης μέτρων αντιμετώπισης και της παραγωγής αναφορών για τη λήψη αποφάσεων.

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο SmartMethane;
Μετάβαση στο περιεχόμενο