Συμμετοχή στο 13° Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΓΜΕ 2023

 In Ανακοινώσεις, Βιοαέριο, Δημοσιεύσεις

Το συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διοργανώνεται κάθε δύο έτη και σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων, η επιστημονική συζήτηση και η συνέργεια μεταξύ των επιστημόνων, των επιχειρηματιών και των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής, ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος της Γεωργικής Μηχανικής προς όφελος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Το συνέδριο επίσης αποτελεί χώρο συζήτησης και παρουσίασης των προσφάτων καινοτομιών, τάσεων και πρακτικών μεταξύ των ερευνητών, των εφαρμοστών (της πράξης) και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιδιώκεται η γνωριμία των νέων ερευνητών, η παρουσίαση των εργασιών τους, η γνωριμία των ερευνητικών ομάδων και του έργου τους, που αποτελούν στόχους της Εταιρείας. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των ερευνητικών και ακαδημαϊκών κέντρων με τη βιομηχανία και του κατασκευαστικού κλάδου, που καλύπτουν αντικείμενα του χώρου, με στόχο την καλύτερη επαφή για αμοιβαίο όφελος.

Η μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη γεωργία, η ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και η καθιέρωση της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές δραστηριότητες υπό το πρίσμα της Γεωργικής Μηχανικής καθώς και η ψηφιοποίηση της γεωργίας είναι το θέμα του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΜΕ με τίτλο : «Η συμβολή της γεωργικής μηχανικής στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Ελληνικής γεωργίας». To 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στην Αθήνα (19-20 Οκτωβρίου 2023).

Τίτλος εργασίας: A SYSTEM’S ARCHITECTURE FOR THE OPTIMISATION OF FEEDING REGULATION
IN BIOGAS PLANTS
Συγγραφική ομάδα: M-A. Tsitsimpikou, A.A. Lithourgidis, S.D. Kalamaras, T.A. Kotsopoulos

Abstract

The valorization of organic wastes and the production of a renewable source of energy through their anaerobic treatment has led to the increased installation of biogas plants. Each biogas plant aims to enhance its profitability by producing the maximum amount of energy possible. However, inappropriate substrate utilization leads to increased operational costs and environmental impacts. The aim of this study was the investigation of a system’s architecture for the optimisation of the substrate regulation in biogas plant reactors. The proposed system aims to develop real-time monitoring and artificial intelligence-based decision making to improve the economic and environmental performance of biogas plant reactors.

Keywords: Biogas plant, Feeding regulation, Methane production

Μετάβαση στο περιεχόμενο