Προστιθέμενη αξία επένδυσης

Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας του νευρωνικού προβλεπτικού ελεγκτή για την δημιουργία ενός έξυπνου συστήματος τροφοδοσίας για τις μονάδες βιοαερίου, θα οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις και υψηλότερη παραγωγή ενέργειας, μείωση του κόστους λειτουργίας και καλύτερη διαδικασία αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων στη λειτουργία της μονάδας.

Η επιτυχής έκβαση του έργου αίρει τις οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από κολλήματα της διεργασίας και μειώνει το κόστος διάθεσης του χωνευμένου υλικού. Η ανάπτυξη του συστήματος θα εγγυάται την προστασία της διεργασίας της ΑΧ και επομένως την συνεχή λειτουργία της μονάδας. Η εύρυθμη λειτουργία του αντιδραστήρα ΑΧ εγγυάται καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών και μείωση των απαιτούμενων χημικών και λοιπών πρόσθετων συμπληρωμάτων που λειτουργούν επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Ο κλάδος του βιοαερίου είναι ανερχόμενος και η πορεία του είναι αυξητική στην Ελλάδα.

Τα θετικά αποτελέσματα του έργου θα βοηθήσουν στην προώθηση των αντίστοιχων επενδύσεων. Το γεγονός αυτό αναμένεται να βοηθήσει και τη Χώρα στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί καθώς υπάρχει μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό στην παρούσα φάση. Η αύξηση των επενδύσεων περιλαμβάνει και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών για τις μονάδες βιοαερίου σημαίνει αυτόματα αύξηση στην αξιοποίηση των αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων και αποβλήτων από μονάδες τροφίμων που είναι απαραίτητα ως τροφοδοσία. Ο μέχρι πρότινος τρόπος επεξεργασίας τους (ή μη επεξεργασίας τους) δημιούργησε μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία θα εξαλειφθούν. Επίσης, περιβαλλοντικά οφέλη θα προκύψουν και από τη μείωση των μετακινήσεων των βυτιοφόρων, καθώς οι μονάδες βιοαερίου θα χρειάζονται μικρότερες αθροιστικά ποσότητες αρχικής τροφοδοσίας (μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα).

Η σημαντικότερη προστιθέμενη αξία της επένδυσης με μακροπρόθεσμα οφέλη είναι η ανάπτυξη του αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και τροφοδοσίας των μονάδων το οποίο φυσικά μπορεί να βρει εφαρμογή και σε άλλες βιομηχανίες για παράδειγμα η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο SmartMethane;
Μετάβαση στο περιεχόμενο