Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ανήκει στον τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, και έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία [...]

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ

Η εταιρεία Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. με έδρα το Κολχικό Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2011. Ο σχεδιασμός της μονάδας ολοκληρώθηκε το 2015, κατασκευάστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016 και τέθηκε [...]