Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων με σκοπό την [...]

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ

Η εταιρεία Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. με έδρα το Κολχικό Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2011. Ο σχεδιασμός της μονάδας ολοκληρώθηκε το 2015, κατασκευάστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016 και τέθηκε [...]