Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ανήκει στον τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, και έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία [...]